Sản phẩm đồng mỹ nghệ Lê Văn Sơn

Danh mục các sản phẩm được cấp quyền con dấu thủ công mỹ nghệ Huế:
- Bộ sản phẩm đồng mỹ nghệ quà tặng – lưu niệm: gồm 11 mẫu sản phẩm

Cơ sở Nghệ nhân Lê Văn Sơn
Địa chỉ: 4/314 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  
Điện thoại: 02343821535 - 0914287678 (Bác Sơn)

 Bản in]