Hoa sen giấy Nguyễn Hóa

Các sản phẩm được cấp quyền con dấu nhận diện sản phẩm Thủ công mỹ nghệ Huế:
- Hoa sen giấy

Cơ sở Nguyễn Hóa

Địa chỉ: Thôn Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 070 231 021 - 0893 092 034 (Bác Hóa)
 

http://itradetthue.gov.vn
 Bản in]