Pháp lam DNTN Dịch vụ vẽ tranh cung đình

Danh mục các sản phẩm được cấp quyền con dấu thủ công mỹ nghệ Huế:
- Bộ tranh pháp lam: gồm 6 mẫu sản phẩm 
- Sản phẩm đĩa pháp lam

DNTN dịch vụ vẽ tranh Cung Đình
Địa chỉ: Kiệt 447 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy
Điện thoại: 0834374348 (Bác Diễn)

 Bản in]