Hoa sen giấy Thanh Tiên

Các sản phẩm được cấp quyền con dấu nhận diện sản phẩm Thủ công mỹ nghệ Huế:
- Bộ sản phẩm hoa sen giấy
- Bộ sản phẩm hoa sen điện

Cơ sở hoa giấy nghệ nhân Thân Văn Huy

Địa chỉ: Thôn Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0985846343 (Bác Huy)

http://itradetthue.gov.vn
 Bản in]