Sản phẩm cỏ bàng NX

Các sản phẩm được cấp quyền con dấu nhận diện sản phẩm Thủ công mỹ nghệ Huế:

- Sản phẩm chiếu đệm
- Sản phẩm túi xách
- Sản phẩm mũ
- Sản phẩm nệm

Cơ sở Cỏ bàng NX
Địa chỉ: Thôn Tả Hữu Tự, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0905 241 537 (Anh Nam)

http://itradetthue.gov.vn
 Bản in]