Sản phẩm Diều Huế Anh Vũ

Danh mục các sản phẩm được cấp quyền con dấu thủ công mỹ nghệ Huế:

- Bộ sản phẩm các loại diều và đồ chơi (dạng diều) phục vụ thiếu nhi: gồm 16 mẫu sản phẩm 

- Bộ sản phẩm diều truyền thống Huế: gồm 20 mẫu sản phẩm

- Bộ sản phẩm, sản phẩm các loại diều truyền thống Huế (thu nhỏ) dùng trong lĩnh vực hàng lưu niệm và quà tặng: gồm 24 mẫu sản phẩm

Cơ sở Diều Huế Anh Vũ (Nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng)

Địa chỉ: 13/36 Nguyễn Du, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 02343518570 - 0905605155 (Anh Hoàng)

http://itradetthue.gov.vn
 Bản in]