Sản phẩm điêu khắc mỹ nghệ Phúc Mai

Danh mục các sản phẩm được cấp quyền con dấu thủ công mỹ nghệ Huế:
- Bộ sản phẩm quà tặng – lưu niệm: gồm 3 mẫu sản phẩm 
- Bộ sản phẩm trang trí nội ngoại thất, đồ thờ cúng: gồm 40 mẫu sản phẩm 
- Bộ sản phẩm tranh tượng lưu niệm – quà tặng 
- Bộ sản phẩm tranh tượng trang trí nội ngoại thất 
- Bộ sản phẩm đĩa, biểu tượng lưu niệm

Cơ sở điêu khắc mỹ nghệ Phúc Mai
Địa chỉ: 71 Võ Trác, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy
Điện thoại: 0981112525 (Anh Ngọ)

http://itradetthue.gov.vn/
 Bản in]