Sản phẩm điêu khắc Ngọc Hồi

Các sản phẩm được cấp quyền con dấu nhận diện sản phẩm Thủ công mỹ nghệ Huế:
- Bộ sản phẩm hàng thờ cúng
- Bộ sản phẩm hàng trang trí
- Bộ sản phẩm hàng lưu niệm

Cơ sở điêu khắc  Ngọc Hồi

Địa chỉ: Thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang

Điện thoại: 0367071978 (Anh Hồi)

http://itradetthue.gov.vn
 Bản in]