• Chào mừng bạn đến với website Sản phẩm Huế!

Văn bản, quyết định

QĐ ban hành danh mục các sản phẩm chủ lực tỉnh TTH thuộc nhóm đặc sản địa phương, làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ giai đoạn 2022-2025 và các giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh
13/06/2022 10:37:15 SA
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 QĐ ban hành danh mục các sản phẩm chủ lực tỉnh TTH thuộc nhóm đặc sản địa phương, làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ giai đoạn 2022-2025 và các giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh ()
2 QĐ ban hành danh mục các sản phẩm chủ lực tỉnh TTH thuộc nhóm đặc sản địa phương, làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ giai đoạn 2022-2025 và các giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh ()
 In trang]
     
north