Default welcome msg!

Giới thiệu

Phường Thủy Biều là địa phương đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên - Huế chú trọng xây dựng thương hiệu "Thanh trà Huế". Để khẳng định chất lượng thanh trà Huế và khỏi bị hàng nhái, trước khi đem đi tiêu thụ, sản phẩm được dán tem thương hiệu "Thanh trà Huế".