Default welcome msg!

Giới thiệu

Làng nghề Mây Tre Bao La là một làng nghề truyền thống được hình thành và phát triển qua trên 600 năm, làng nghề hoạt động đã tạo ra nhiều việc làm thường xuyên cho các hộ sản xuất mây tre tại địa phương. Để mở rộng sản xuất kinh doanh và khôi phục sản của một làng nghề năm 2007 Hợp tác xã Mây tre Bao La được thành lập với định hướng khôi phục phát triển làng nghề gắn với du lịch. HTX chuyên sản xuất các sản phẩm bằng Tre từ những sản phẩm đặc trưng truyền thống gắn với nông thôn Việt Nam, sản phẩm cao cấp phục vụ trang trí nội thất hiện đại và các mẫu mã theo yêu cầu...