Default welcome msg!

Giới thiệu

HTX mang nhiệm vụ là bà đỡ cho hộ nông dân, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, khuyến nông cho kinh tế hộ phát triển nhưng hàng năm HTX kinh doanh đều có lãi. Mặc dầu vậy các loại hình kinh doanh chỉ mang tính chất phục vụ trong khuôn khổ cho bà con xã viên HTX nên không lấy lợi nhuận đặt lên hàng đầu mà chỉ để bình ổn giá, không để tư thương ép người nông dân. Do vậy lãi trong kinh doanh được gọi là phần thừa của chi phí dịch vụ.

Trước thực trạng đó, từ sau khi Đại hội đại biểu xã viên nhiệm kỳ 2013-2017, HTX tổ chức lại cơ cấu nhân sự bộ máy quản lý, đưa cán bộ trẻ có trình độ và năng lực hơn vào làm việc do đó từng bước thay đổi tư duy, chiến lược kinh doanh.
Năm 2014 ngoài các dịch vụ kinh doanh thuần túy như: dịch vụ thủy lợi, làm đất; dịch vụ vật tư nông nghiệp; dịch vụ giống cây trồng; dịch vụ bảo vệ thực vật thì HTX mở thêm dịch vụ thu mua và chế biến nông sản ( hiện tại đang có: Thu mua và chế biến các sản phẩm Rau má);

Cuối năm 2013 và năm 2014 HTX đã được sự giúp đỡ hỗ trợ của Nhà nước và vốn tự có của HTX đã đầu tư xây dựng Cơ sở nhà xưởng và dây chuyền máy móc, thiết bị để chế biến rau má, bao gồm: Sơ chế rau má tươi để đưa đi tiêu thụ; chế biến các loại trà rau má gồm có: Trà Rau má sấy khô và Trà Rau má túi lọc;
Đây là giai đoạn đầu của một dịch vụ mới do đó chưa đánh giá được hiệu quả kinh tế nhưng đây sẽ là một sản phẩm có nhiều hứa hẹn trong tương lai không xa.