Default welcome msg!

Hợp tác xã Thủy Biều Giấy phép đăng ký số: 893, Ngày Cấp: 28/1/2016, Nơi Cấp: Huế

Giới thiệu

Thanh trà - loại quả đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên-Huế được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận thương hiệu sản phẩm với tên gọi “Thanh trà Huế.” Từ ngày có thương hiệu, loại cây này đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo của hàng nghìn hộ trồng thanh trà ở Thừa Thiên-Huế nói chung và Thủy Biều nói riêng.