Default welcome msg!

Nem chả tré Đông Ba Giấy phép đăng ký số: Đang cập nhật, Ngày Cấp: Đang cập nhật, Nơi Cấp: Đang cập nhật

Giới thiệu

Có từ 1948

Những món ăn truyền thống Huế vẫn còn và đang phát huy để trở thành những món ăn tinh thần không thể thiếu cho những người con xứ Huế cũng như những người đến thăm Huế muốn mang về cho người thân “chút tình” của Huế mộng mơ. Những món ăn đó cần kể đến là Nem Chả Tré. 

Truyền thống

Trước đây có rất ít gia đình làm Nem chả Tré, nhưng nay đã có rất nhiều cơ sở làm Nem chả tré, trong đó nổi tiếng là đường Đào Duy Từ với tuổi đời trên 60 năm là cửa hàng Nem Chả Tré của Mệ Sạn ngay góc chân cầu Đông Ba (đen).