Default welcome msg!

Banners 5 Banner 1

Để trở thành thành viên Cổng Sản phẩm Huế, các tổ chức, cá nhân tìm hiểu rõ nội dung và tuân thủ các quy định của Cổng Sản phẩm Huế khi tham gia.

1. Đối với Người mua/khách hàng:

a) Đăng ký miễn phí trực tuyến trên Cổng sản phẩm Huế.

b) Người sử dụng đăng ký thành công, sẽ được hệ thống tạo tài khoản người dùng. Từ tài khoản này, người dùng có thể quản lý giỏ hàng của mình, thanh toán nhanh, theo dõi lịch sử mua hàng, theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa.

2. Đối với Thành viên/Người bán:

a) Trong vòng 36h tính từ thời điểm thành viên gửi yêu cầu đăng ký gian hàng thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến, thành viên sẽ nhận được email phản hồi của Ban quản lý và vận hành Cổng Sản phẩm Huế về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận tư cách thành viên. Nếu được chấp nhận, email sẽ cung cấp Tài khoản truy cập để thành viên tham gia hoạt động.

b) Sau khi đăng ký được chấp nhận, thành viên có thể tiến hành tạo lập gian hàng, đồng thời các tổ chức, doanh nghiệp, thương nhân đăng ký phải gửi cho Ban quản lý và vận hành Cổng Sản phẩm Huế một số văn bản phục vụ việc xác minh thông tin để kết nạp thành viên gồm:

- Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc văn bản quyết định thành lập của tổ chức  hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.

- Bản cam kết tham gia thành viên trên Cổng Sản phẩm Huế.

- Bản niêm yết giá các sản phẩm của đơn vị đăng trên Cổng Sản phẩm Huế . (Lưu ý: Giá niêm yết trên Cổng Sản phẩm Huế phải đồng nhất giá đăng trên Trang thông tin của đơn vị và tại các cửa hàng, đại lý).

c) Trong thời gian 7 ngày tính từ thời điểm gian hàng được thiết lập, nếu Ban quản lý và vận hành Cổng Sản phẩm Huế không nhận được đầy đủ văn bản theo yêu cầu, gian hàng sẽ bị gỡ bỏ khỏi hệ thống.

        d) Sau khi được cấp tài khoản truy cập để thực hiện được việc đăng tải thông tin và các giao dịch trên Cổng Sản phẩm Huế, các tổ chức, doanh nghiệp, thương nhân sẽ được hướng dẫn trực tuyến thông qua Kênh Hỗ trợ trực tuyến trên Cổng Sản phẩm Huế.