Default welcome msg!

Banners 5 Banner 1

I. Thao tác mua hàng

1. Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, giá, chính sách ưu đãi, chính sách hỗ trợ khách hàng của các tổ chức, doanh nghiệp có trưng bày bán sản phẩm trên Cổng Sản phẩm Huế.

2. Sau khi chọn được sản phẩm, phù hợp với nhu cầu, khách hàng đưa sản phẩm vào giỏ hàng và tiếp tục tham khảo các sản phẩm khác.

3. Lựa chọn phương thức thanh toán giá trị sản phẩm (Mua trực tiếp, liên hệ qua điện thoại hoặc mục hỗ trợ bán hàng, chuyển khoản).

5. Lựa chọn hình thức giao nhận sản phẩm theo quy định trên Cổng Sản phẩm Huế hoặc theo thỏa thuận với Người bán.

II. Hình thức thanh toán đối với hàng hóa, dịch vụ

Bước 1: Người dùng/khách hàng xem các sản phẩm

Bước 2: Liên hệ với chủ sở hữu gian hàng thông qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên gian hàng, hoặc qua kênh hỗ trợ trực tuyến.

Bước 3: Thỏa thuận cách thức giao hàng và thanh toán