Default welcome msg!

Banners 5 Banner 1

1. Khách hàng/Người mua có quyền gửi khiếu nại trực tiếp hoặc qua kênh hỗ trợ trực tuyến với Ban quản lý vận hành Cổng Sản phẩm Huế và yêu cầu bồi thường  người bán có liên quan trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ do người bán thực hiện cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố trên Cổng Sản phẩm Huế.

2. Ban quản lý và vận hành Cổng Sản phẩm Huế căn cứ vào các quy định pháp lý liên quan để xử lý vi phạm đối với người bán, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng trong các trường hợp liên quan mâu thuẩn giao dịch gây ảnh hưởng đến lợi ích người mua. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Chương V, Điều 21 của Quy chế này.

3. Trong trường hợp người mua liên hệ trực tiếp với người bán và có những thỏa thuận riêng thì Cổng Sản phẩm Huế không chịu trách nhiệm về những sai phạm khác trong quá trình trao đổi này. 

4. Mọi thông tin giao dịch thông qua Cổng sản phẩm Huế được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

5. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý và vận hành Cổng thông qua email, điện thoại hoặc hỗ trợ trực tuyến được cung cấp trên Cổng Sản phẩm Huế để kịp thời khắc phục sự cố xảy ra.

        6. Mọi tranh chấp phát sinh trên Cổng sản phẩm Huế giữu các bên liên quan đến giao dịch sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại địa phương để giải quyết.