Default welcome msg!

Banners 5 Banner 1

Bước 1: Trên thanh menu chọn Đăng ký

 

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin ở phần Đăng ký cửa hàng (Phần có dấu * là bắt buộc nhập)

 

Bước 3: Chọn Gửi đi. Khi chúng tôi nhận được thông tin đăng ký sẽ phản hồi theo email đã đăng ký