Giới thiệu chung
Cổng thông tin Sản phẩm Huế ra đời nhằm đẩy mạnh việc quảng bá, phát triển thương hiệu sản phẩm đặc sản, thủ công mỹ nghệ, quà tặng, hàng lưu niệm Huế, các làng nghề truyền thống theo Quyết định 1746/QĐ-UBND ngày 6/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển Thương hiệu các đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020”.

Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan nhà nước là nhu cầu cấp thiết hiện nay, trong đó, ứng dụng CNTT đạt hiệu quả cao là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoạt động hiệu quả của các cơ quan nhà nước.

Ở thời điểm hiện tại, Cổng thông tin Sản phẩm Huế ra đời nhằm đẩy mạnh việc quảng bá phân phối sản phẩm, Thương hiệu uy tín đến với đối tác và người tiêu dùng trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, từng bước khẳng định Thương hiệu và chất lượng sản phẩm đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ và truyền thống Huế tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời tăng cường bảo vệ hàng tiêu dùng, sản phẩm đặc trưng Huế, sản phẩm có Thương hiệu, tạo lòng tin cho người tiêu dùng.

Mục tiêu cụ thể của Cổng thông tin Sản phẩm Huế:

     - Thúc đẩy phát triển Thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 gắn với quá trình xây dựng thành công mô hình chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đến năm 2020, Thừa Thiên Huế trở thành tỉnh mạnh về CNTT trong cả nước.

     - Quảng bá, phát triển Thương hiệu sản phẩm đặc sản, thủ công mỹ nghệ, quà tặng, hàng lưu niệm Huế, các làng nghề truyền thống theo Quyết định 1746/QĐ-UBND ngày 6/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển Thương hiệu các đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020”; Kế hoạch số 112/KH-UBND của UBND tỉnh TT Huế ngày 15/10/2015 về phát triển Thương hiệu các đặc sản tỉnh TT Huế năm 2015.

     - Thông qua Cổng thông tin Sản phẩm Huế, giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có kênh quảng báo và phân phối sản phẩm uy tín đến với đối tác và người tiêu dùng trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, từng bước khẳng định Thương hiệu và chất lượng sản phẩm đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ và truyền thống Huế.

 Bản in]