Con dấu nhận diện sản phẩm Thủ công mỹ nghệ Huế
Nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn và bảo tồn các giá trị văn hóa Huế, tạo nên một thương hiệu có tính tập thể, tính hệ thống, nổi bật, khẳng định thế mạnh của địa phương, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng “Con dấu nhận diện sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế”.

Nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn và bảo tồn các giá trị văn hóa Huế, tạo nên một thương hiệu có tính tập thể, tính hệ thống, nổi bật, khẳng định thế mạnh của địa phương. Nằm trong chiến lược phát triển thương hiệu cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế và thực hiện Chương trình số57/CTr-UBND ngày 22/4/2016 về phát triển thị trường đặc sản Huế giai đoạn 2016-2020; Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng “Con dấu nhận diện sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế”. Sau quá trình triển khai xây dựng, ngày 27/02/2017 Cục Sở hữu trí tuệ đã có Quyết định số 12833/QĐ-SHTT về cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn hiện nay có chất lượng không đồng đều do đa phần sản xuất nhỏ lẻ, manh múng, thiếu tính hệ thống, chưa tạo nên đuợc một thương hiệu mạnh dẫn đến lãng phí tiềm năng của địa phương. Mặc khác, bước đầu triển khai các đơn vị sản xuất chưa hiểu rõ lợi ích đem lại của chương trình, hồ sơ yêu cầu chưa đảm bảo theo quy định, chưa thể hiện được chi tiết sản phẩm/ bộ sản phẩm đơn vị muốn đăng ký nên còn gặp khó khăn trong công tác đánh giá cấp quyền sử dụng.

Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị triển khai, phố biến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng “Con dấu nhận diện sản phẩm TCMN Huế” cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm TCMN Huế trên địa bàn tỉnh (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hội nghề nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp, hộ sản xuất và cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật).
 

Sau quá trình thực hiện, ngày 07/3/2018 Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 361/QĐ-SCT Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng “Con dấu nhận diện sản phẩm TCMN Huế” cho 26 sản phẩm/ bộ sản phẩm (với 215 mẫu) của 11 đơn vị gồm: Cơ sở Nghệ nhân Lê Văn Sơn, Cơ sở hoa giấy Nghệ nhân Thân Văn Huy, Cơ sở Tranh dân gian Kỳ Hữu Phước, Cơ sở Nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên, Cơ sở Cỏ bàng NX, Cơ sở Diều Huế Anh Vũ, Cơ sở đồng hồ - quà tặng gỗ HP Design, Cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tre Việt, Cơ sở thêu Đức Thành, DNTN thêu may Đoan Trang.

Đến nay, Sở Công Thương đã tiếp nhận thêm 17 sản phẩm/ bộ sản phẩm với 188 mẫu của 8 đơn vị, trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ tiếp tục tổ chức đánh giá cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng “Con dấu nhận diện sản phẩm TCMN Huế” cho các đơn vị đủ điều kiện.

“Con dấu nhận diện sản phẩm TCMN Huế” sẽ được gắn lên hàng hóa, bao bì, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; qua đó nhằm nhận diện và nâng cao giá trị các sản phẩm TCMN, đặc sản của tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Bản in]