Các doanh nghiệp đã được cấp dấu chứng nhận hàng Thủ công mỹ nghệ Huế
TT

Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất

Địa chỉ

Thông tin liên lạc

1

Cơ sở Nghệ nhân Lê Văn Sơn

4/314 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

02343821535
0914287678
Bác Sơn

2

Cơ sở hoa giấy Nghệ nhân Thân Văn Huy

Thôn Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

0985846343
Bác Huy

3

Cơ sở Tranh dân gian Kỳ Hữu Phước

Thôn Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

01652871121
Bác Phước

4

Cơ sở Nguyễn Hóa

Thôn Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

0120231021
01293092034
Bác Hóa

5

Cơ sở Nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên

289/14 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

02343820729
0978025324
Bác Tuyên

6

Cơ sở Cỏ bàng NX

Thôn Tả Hữu Tự, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

0905241537
Anh Nam

7

Cơ sở Diều Huế Anh Vũ (Nghệ Nhân Nguyễn Văn Hoàng)

13/36 Nguyễn Du, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

02343518570
0905605155
Anh Hoàng

8

Cơ sở đồng hồ - quà tặng gỗ HP Design

38 Tôn Thất Thiệp, Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0932416138
Anh Phúc

9

Cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tre Việt

85 Đào Duy Từ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0905511155
Anh Hưng

10

Cơ sở thêu Đức Thành (Nghệ nhân nhân dân Lê Văn Kinh)

82 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0913594980
Bác Kinh

11

DNTN thêu may Đoan Trang

56/2 Bạch Đằng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0914202969
Chị Trang

12

DNTN dịch vụ vẽ tranh Cung Đình

Kiệt 447 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

01234374348
 Bác Diễn

13

Công ty TNHH pháp lam Thái Hưng

66 Chi Lăng, thành phố Huế

02343546005
0906510513

14

Cơ sở điêu khắc  Ngọc Hồi

Thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang

01667071978
Anh Hồi

15

Cơ sở điêu khắc mỹ nghệ Phúc Mai

720 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

0981112525
Anh Ngọ

16

HTX mây tre đan Bao La

Thôn Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền

02342218675
0935811956
Bác Dinh

17

Cơ sở Lê Thị Lệ Hương

58 Nguyễn Chí Diễu, thành phố Huế

0906590066
Chị Hương

18

HTX thêu Phú Hòa

130 Phan Văn Lưu, Phú Hòa, thành phố Huế

02343523092
01266635445
Cô Linh

19 Công ty TNHH SXTM và DV Xưa M52 Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

0832208786
Chị Quỳnh Anh

20 Công ty TNHH MTV Viết Bảo 46 Nguyễn Hoàng, phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0905376252
Anh Bảo

21 Hộ kinh doanh Nguyễn Công Luyện Thôn 4 Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 0979024076
Anh Luyện
22 Hộ kinh doanh Võ Ngọc Hùng 36 kiệt 13 Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0935694159
Chú Hùng

23 Hộ kinh doanh Đỗ Bình Thôn Triều Sơn Nam, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

0905680066
Anh Bình

24 Hộ kinh doanh Võ Ngọc Lọng Thôn Xuân Thiên Hạ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 0396589199
Anh Lọng
25 Hộ kinh doanh Can Studio Số 11 kiệt 187 đường Phan Đình Phùng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0935086116
Anh Đủ

26 Hộ kinh doanh Trương Tấn Phúc Số 111 Tôn Thất Sơn, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 0363061446
Anh Phúc
 Bản in]