Các doanh nghiệp đã được cấp dấu chứng nhận hàng TCMN Huế

TT

Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất

Địa chỉ

Thông tin liên lạc

1

Cơ sở Nghệ nhân Lê Văn Sơn

4/314 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

02343821535

0914287678 Bác Sơn

2

Cơ sở hoa giấy Nghệ nhân Thân Văn Huy

Thôn Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

0985846343

Bác Huy

3

Cơ sở Tranh dân gian Kỳ Hữu Phước

Thôn Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

01652871121

Bác Phước

4

Cơ sở Nguyễn Hóa

Thôn Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

0120231021

01293092034 Bác Hóa

5

Cơ sở Nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên

289/14 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

02343820729

0978025324 Bác Tuyên

6

Cơ sở Cỏ bàng NX

Thôn Tả Hữu Tự, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

0905241537 Anh Nam

7

Cơ sở Diều Huế Anh Vũ (Nghệ Nhân Nguyễn Văn Hoàng)

13/36 Nguyễn Du, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

02343518570

0905605155 Anh Hoàng

8

Cơ sở đồng hồ - quà tặng gỗ HP Design

38 Tôn Thất Thiệp, Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0932416138 Anh Phúc

9

Cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tre Việt

85 Đào Duy Từ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0905511155Anh Hưng

10

Cơ sở thêu Đức Thành (Nghệ nhân nhân dân Lê Văn Kinh)

82 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0913594980 Bác Kinh

11

DNTN thêu may Đoan Trang

56/2 Bạch Đằng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0914202969 Chị Trang

12

DNTN dịch vụ vẽ tranh Cung Đình

Kiệt 447 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

01234374348

 Bác Diễn

13

Công ty TNHH pháp lam Thái Hưng

66 Chi Lăng, thành phố Huế

02343546005

0906510513

14

Cơ sở điêu khắc  Ngọc Hồi

Thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang

01667071978 Anh Hồi

15

Cơ sở điêu khắc mỹ nghệ Phúc Mai

720 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

0981112525 Anh Ngọ

16

HTX mây tre đan Bao La

Thôn Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền

02342218675

17

Cơ sở Lê Thị Lệ Hương

58 Nguyễn Chí Diễu, thành phố Huế

0906590066 Chị Hương

18

HTX thêu Phú Hòa

130 Phan Văn Lưu, Phú Hòa, thành phố Huế

02343523092

01266635445 Cô Linh

 Bản in]