• Chào mừng bạn đến với website Sản phẩm Huế!

Giới thiệu

Giới thiệu Cổng thông tin Sản phẩm Huế

Cổng thông tin Sản phẩm Huế ra đời nhằm đẩy mạnh việc quảng bá, phát triển thương hiệu sản phẩm đặc sản địa phương, làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ theo Quyết định 2898/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.
Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan nhà nước là nhu cầu cấp thiết hiện nay, trong đó, ứng dụng CNTT đạt hiệu quả cao là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoạt động hiệu quả của các cơ quan nhà nước.
Ở thời điểm hiện tại, Cổng thông tin Sản phẩm Huế ra đời nhằm đẩy mạnh việc quảng bá phân phối sản phẩm, Thương hiệu uy tín đến với đối tác và người tiêu dùng trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, từng bước khẳng định Thương hiệu và chất lượng sản phẩm đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ và truyền thống Huế tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời tăng cường bảo vệ hàng tiêu dùng, sản phẩm đặc trưng Huế, sản phẩm có Thương hiệu, tạo lòng tin cho người tiêu dùng.

 In trang]
     
  • Mục tiêu 1
    Giới thiệu, quảng bá, phát triển thương hiệu sản phẩm đặc sản, OCOP, thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm quà tặng hàng lưu niệm tỉnh Thừa Thiên Huế.

  • Mục tiêu 2
    Quảng bá, phát triển Thương hiệu sản phẩm đặc sản, thủ công mỹ nghệ, quà tặng, hàng lưu niệm Huế, các làng nghề truyền thống theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch 08/KH-UBND ngày 11/01/2021 về Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn năm 2021-2025.

  • Mục tiêu 3
    Giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có thêm kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm uy tín đến với đối tác và người tiêu dùng trong và ngoài nước; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường các sản phẩm có thế mạnh của Thừa Thiên Huế một cách ổn định, bền vững; từng bước khẳng định Thương hiệu và chất lượng sản phẩm đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ và truyền thống Huế.

 
0 +Doanh nghiệp
0 +Danh mục sản phẩm
0 +Sản phẩm
0 +Lượt truy cập

Danh mục sản phẩm

north