• Chào mừng bạn đến với website Sản phẩm Huế!
  • 1000 VND
    Sản phẩm khác
    Một sản phẩm thủ công đặc sắc được làm từ bàn tay của những trẻ em khuyết tật Huế, duy nhất được trưng bày và bán tại Trung tâm Hi Vọng (20 Nhật Lệ, Thành phố Huế).
     
north